Danmarks Filatelist Forbund

The Danish Philatelic Federation

Priorparken 860 2605 Brøndby Tlf.32 50 18 86 Giro 934 0106

    danfil@danfil.dk · http://www.danfil.dk

DFF frimærkesalg - Frimærker og postkort
Betingelser og regler.
Oprettelse af bruger er samtidig accept af nedenstående betingelser og regler.

Læs disse regler igennem inden du opretter dig som bruger:

DFF Netsalg formidler medlemmernes køb og salg af frimærker, breve samt andet filatelistisk materiale og tilbehør og mønter.

ALLE kan gratis oprette sig som bruger og købe salgsemner. Alene A-medlemmer af Danmarks Filatelist Forbund (DFF) kan optræde både som sælger og køber. Medlemssalget er for private og erhvervsdrivende, og er momsfritaget.

Er du ikke medlem af en klub tilsluttet DFF, skal du kontakte DFF på e-mail danfil@danfil.dk for at blive oprettet som nyt medlem.

Oprettelse som brugere er samtidig accept af disse betingelser og regler.

Læs derfor disse regler igennem inden du opretter dig som bruger.

Det er Gratis at oprette sig som bruger.

Når du opretter dig som bruger på DFF Netsalg, skal du vælge et valgfrit brugernavn. Brugernavn må ikke være anstødeligt sprogbrug.

Sælger er ansvarlig for beskrivelsen, herunder katalogiseringen og ægtheden af det udbudte. Emnet skal være ægte og i samleværdig kvalitet. Sælger SKAL altid angive katalog, katalognummer, salgspris i danske kroner og om emnet er stemplet, postfrisk, hængslet eller ubrugt.

DFF forlanger en minimum salgspris for emner, der udbydes via netsalget, på 5 kr. pr. emne. Herudover bestemmer sælger selv prisen.

Køber skal afregne direkte til sælger senest 10 dage efter købet, medmindre andet er aftalt med sælger.

Sælger betaler INTET gebyr for oprettelse af salgsemner og INTET gebyr for solgte salgsemner. 

Eneste gebyrer for sælger er ved valgfrit:                           Hjemmeside fremhævet    5 kr. pr emne

                                                                                             Fremhævede kategorier    2 kr. pr emne

                                                                                             Billedserie på hjemmeside 5 kr. pr emne

Auktionsbud: Dit maksimum bud vil følge øvrige bud indenfor intervaller, så du højest betaler nærmeste bud over og aldrig mere end dit maksimum bud.  

Køber betaler ingen gebyrer for køb. Det er således ikke tillad, at sælger opkræver et gebyr pr. lot/emne med mindre, at et eventuelt merkøb resulterer i en højere portotakst.

DFF yder ingen refusion af - eller rabat på gebyrer, hvad enten emnerne bliver solgt og betalt eller ej.

De til salg udbudte emner vises i en periode på optil 14 dage, hvorefter de tages af nettet uden yderligere varsel. Ved fornyet udbud af samme emne anden og tredje gang betaler sælger stadig intet oprettelsesgebyr.

DFF opkræver gebyrer med 3-12 måneds interval og med betalingsfrist på 14 dage. Ved manglende betaling slettes sælgers eventuelle fortsat udbudte mener fra salgslisten.

Køber har 14 dages fortrydelsesret.

DFF er uden ansvar for handlens gennemførelse mellem sælger og køber, og DFF yder ingen erstatning for mangler ved det solgte eller manglende betaling heraf, ligesom DFF ikke er ansvarlig for eventuel bortkomst af emner under forsendelse.

DFF har ret til uden varsel, og uden at fremlægge årsag, at fjerne emner og eventuelt udelukke en bruger.

DFF forbeholder sig retten til at ændre betingelser, regler og gebyrsatser.

Ved eventuel uenighed mellem køber og sælger om vilkår for en handels gennemførelse eller en brugers manglende efterlevelse af en indgået aftale, kan DFF’s formidlingsleder kontaktes. Gebyr for inddragelse af formidlingsleder er minumum 250 kr. pr. sag. Gebyr betales af den part, som indsender klagen.

Gebyret går direkte til DFF. DFF’s formidlingsleder træffer herefter endelig afgørelse om på hvilke vilkår handlen skal gennemføres.

Uenighed om beskrivelse af emner, defekter eller emnets ægthed vurderes ikke af formidlingslederen, idet køber henvises til købelovens regler om returret inden 14 dage efter modtagelse af emnet.

Formidlingslederen bestræber sig på at besvare alle henvendelser indenfor 1 – 4 dage.

Ved systemfejl eller forslag til ændringer, kontakt danfil@danfil.dk

Udmeldelse

Det er frivilligt at være medlem. Du kan altid uden gebyr få slettet din konto på DFF Netsalg.  Alle igangværende handler eller bud skal være afsluttet, før din konto kan blive lukket. Ved lukning af din konto bliver eventuelt skyldige gebyrer opgjort og indkrævet øjeblikkeligt.  For at lukke din konto skal du henvende dig til DFF, kontakt danfil@danfil.dk Du kan altid igen registrere dig som bruger på DFF Netsalg.  

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Alle medlemsoplysninger er fortrolige og videregives ikke til tredjepart. Personoplysninger oplyses først ved den direkte kontakt mellem sælger og køber.

DFF’s formål med netsalget er:

DFF’s vedtægter kan læses på www.danfil.dk

7/18/2019 12:47:51 PM  Kontakt  |   Betingelser  |   Fortrolighedspolitik  |   Om os  |   Gebyrer
Copyright © 2019 DFF Auktion. Alle rettigheder reserveret. Ingen del af denne hjemmeside må gengives på nogen måde, eller på nogen måde uden skriftlig tilladelse af DFF Auktion.

Powered By RainWorx Software