Regler og vilkår
Betingelser og regler.
Oprettelse af bruger er samtidig accept af nedenstående betingelser og regler.
 

Læs disse regler igennem inden du opretter dig som bruger:

DFF Netsalg formidler medlemmernes køb og salg af frimærker, breve samt andet filatelistisk materiale, tilbehør og mønter.

ALLE kan gratis oprette sig som bruger og købe salgsemner. Kun medlemmer af DFF kan optræde som sælgere.

Er du ikke medlem af DFF, men ønsker at sælge kan du kontakte DFF på e-mail danfil@danfil.dk og oprette et medlemskab.

Medlemssalget er for private og erhvervsdrivende, og er momsfritaget.

Oprettelse som brugere er samtidig accept af disse betingelser og regler.

Læs derfor disse regler igennem inden du opretter dig som bruger.

Det er Gratis at oprette sig som bruger.

Når du opretter dig som bruger på DFF Netsalg, skal du vælge et valgfrit brugernavn. Brugernavn må ikke være anstødeligt sprogbrug.

Sælger er ansvarlig for beskrivelsen, herunder katalogiseringen og ægtheden af det udbudte. Emnet skal være ægte og i samleværdig kvalitet. Sælger som udgangspunkt altid angive katalog, katalognummer, salgspris i danske kroner og om emnet er stemplet, postfrisk, hængslet eller ubrugt.

DFF forlanger en minimum salgspris for emner, der udbydes via netsalget, på 5 kr. pr. emne. Herudover bestemmer sælger selv prisen.

Køber skal afregne direkte til sælger senest 5 dage efter købet, medmindre andet er aftalt med sælger.

Sælger betaler INTET gebyr for oprettelse af salgsemner og INTET gebyr for solgte salgsemner. 

Auktionsbud: Dit maksimum bud vil følge øvrige bud indenfor intervaller, så du højest betaler nærmeste bud over og aldrig mere end dit maksimum bud.  

Køber betaler ingen gebyrer for køb. Det er således ikke tillad for sælger opkræver et gebyr pr. lot/emne med mindre, at et eventuelt merkøb resulterer i en højere portotakst.

DFF yder ingen refusion af - eller rabat på gebyrer, hvad enten emnerne bliver solgt og betalt eller ej.

De til salg udbudte emner vises i en periode på optil 14 dage, hvorefter de tages af nettet uden yderligere varsel. Ved fornyet udbud af samme emne anden og tredje gang betaler sælger stadig intet oprettelsesgebyr.

DFF opkræver gebyrer med optil 36 måneds interval og med betalingsfrist på 14 dage. Ved manglende betaling slettes sælgers eventuelle fortsat udbudte mener fra salgslisten.

Sælger forpligter sig til at give køber 14 dages fortrydelsesret.

DFF er uden ansvar for handlens gennemførelse mellem sælger og køber, og DFF yder ingen erstatning for mangler ved det solgte eller manglende betaling heraf, ligesom DFF ikke er ansvarlig for eventuel bortkomst af emner under forsendelse.

DFF har ret til uden varsel, og uden at fremlægge årsag, at fjerne emner og/eller eventuelt udelukke en bruger.

DFF forbeholder sig retten til at ændre betingelser, regler og gebyrsatser.

Ved eventuel uenighed mellem køber og sælger om vilkår for en handels gennemførelse eller en brugers manglende efterlevelse af en indgået aftale, kan DFF’s formidlingsleder kontaktes. Gebyr for inddragelse af formidlingsleder er minimum 250 kr. pr. sag. Gebyr betales af den part, som indsender klagen.

Gebyret går direkte til DFF. DFF’s formidlingsleder træffer herefter endelig afgørelse om på hvilke vilkår handlen skal gennemføres.

Uenighed om beskrivelse af emner, defekter eller emnets ægthed vurderes ikke af formidlingslederen, idet køber henvises til købelovens regler om returret inden 14 dage efter modtagelse af emnet.

Formidlingslederen bestræber sig på at besvare alle henvendelser indenfor 1 – 4 dage, dog kan undtagelser forekomme såfremt henvendelsen drejer sig om spørgsmål der tydeligt er beskrevet i systemets hjælpefunktion.

Alle DFF-Netsalg brugere skal være opmærksomme på at siden administreres af frivillig kræfter og der derfor er begrænsede resurser til rådighed og skal derfor nøje overveje om henvendelse har en karakter, der afgørende for brugen af siden. 

Ved systemfejl eller forslag til ændringer, kontakt danfil@danfil.dk

Udmeldelse

Det er frivilligt at være medlem. Du kan altid uden gebyr få slettet din konto på DFF Netsalg.  Alle igangværende handler eller bud skal være afsluttet, før din konto kan blive lukket. Ved lukning af din konto bliver eventuelt skyldige gebyrer opgjort og indkrævet øjeblikkeligt.  For at lukke din konto skal du henvende dig til DFF, kontakt danfil@danfil.dk Du kan altid igen registrere dig som bruger på DFF Netsalg.  

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Alle medlemsoplysninger er fortrolige og videregives ikke til tredjepart. Personoplysninger oplyses først ved den direkte kontakt mellem sælger og køber.

DFF’s formål med netsalget er:

  • At give alle medlemmer mulighed for at sælge og købe indbyrdes
  • At give alle medlemmer en sikker og gennemskuelig handelsplads
  • At udbrede kendskabet til filatelien

DFF’s vedtægter kan læses på www.danfil.dk