Støt vore annoncører - de støtter os. Klik på deres annonce.

"Regler og vilkår" er blevet opdateret på baggrund af henvendelser fra brugere.

 

Regler og vilkår

Regler og vilkår
Læs disse regler igennem, inden du opretter dig som bruger, da

oprettelse som bruger også er accept af nedenstående regler og vilkår.

dff-netsalg.dk er en net baseret auktionsplatform, der af Danmarks Filatelist Forbund (DFF) er stillet gratis til rådighed for samlere af frimærker, postkort, posthistorisk materiale, litteratur, mønter og tilbehør.

Aktiviteten dff-netsalg.dk formidler således køb og salg af frimærker, breve, postkort samt andet filatelistisk materiale, tilbehør og mønter.

Medlemssalget er momsfritaget.

Alle henvendelser til dff-netsalg.dk (Team Netsalg) skal ske skriftligt via "Kontakt os". Ved systemfejl eller forslag til ændringer, kontakt Team Netsalg via "Kontakt os"

Oprettelse som bruger på dff-netsalg.dk

Det er gratis at registrere sig som bruger med adgang til at købe på dff-netsalg.dk. Ved registreringen skal oplyses telefonnummer og mail adresse. Når du opretter dig som bruger på DFF Netsalg, skal du anføre et valgfrit brugernavn. Brugernavn må ikke være anstødeligt sprogbrug. Det tilrådes at vælge et andet brugernavn end brugerens kaldenavn, da brugernavne er søgbare.

Alle anmodninger om registrering som bruger gennemgået manuelt. Herefter får en ny bruger tilsendt en velkomstmail og kan logge sig på.

Hvis du vil oprettes som bruger med adgang til at sælge, skal du være medlem af en klub tilsluttet DFF eller være direkte abonnent på DFT. Hvis du skriver via ”Kontakt os” og oplyser dit medlemsnummer, så bliver du straks godkendt og kan logge på, når du har modtaget et velkomstbrev.

Er du ikke medlem af DFF eller en klub tilknyttet DFF og gerne vil have mulighed for at kunne sælge, kan du kontakte DFF på e-mail danfil@danfil.dk og oprette et medlemskab.

Vil du sidenhen skifte dit brugernavn, skal du skrive til "Kontakt os", og oplyse det brugernavn, du gerne vil skifte til.

Det er ikke tilladt for samme bruger at have mere end en brugerkonto, selvom brugernavn eller mail adresse er anderledes. Dette vil medføre, at brugerkonti, uden varsel, vil blive blokeret.

Oprettelse af klub som bruger

En frimærkeklub tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund har mulighed for at oprette sig bruger med adgang til at købe og sælge på dff-netsalg.dk.

Ved registreringen som bruger skal opgives klubbens navn (i feltet: Fornavn), et personnavn (i feltet: Efternavn), en kontaktadresse, mail og telefonnummer. Endvidere skal felterne ”betalingsanvisning” og ”standard faktura besked” udfyldes.

Efter aftale med administrator for dff-netsalg.dk kan klubben få tildelt kategori med eventauktion.

Bestyrelsen for den pågældende frimærkeklub er ansvarlig for retmæssig anvendelse af brugernavn, password/adgangskode og de via brugernavnet foretagne transaktioner.

Sælgers ansvar

Sælger er ansvarlig for, at et salgslot er ægte og i samleværdig kvalitet. Sælger skal som udgangspunkt altid nævne såvel katalog, katalognummer og salgspris i danske kroner som, hvorvidt emnet er stemplet, postfrisk, hængslet eller ubrugt.

Beskrivelsen af lottet har stor betydning for købsinteressen og efterfølgende også for købers tilfredshed med lottet Det er med beskrivelsen, at sælger har mulighed for at fremhæve karakteristika og evt. sjældenhed ved det udbudte lot. Af beskrivelsen skal det endvidere fremgå, hvorvidt der er mangler (f.eks. takning, rift og folder), tale om efterstempling/ordre-stempling og tyndhed i papiret/hængselspor.

Minimum salgspris for emner, der udbydes via netsalget, skal være 1 kr. pr. emne. Herudover bestemmer sælger selv prisen, der angives i danske kroner (Dkr.).

Ved genopslag af et lot eller ved salg af et lignende lot er det sælgers eget ansvar, at den anførte pris er den af sælgeren krævede minimumspris.

Usolgte salgslot slettes automatisk efter 180 dage. 

Sælger forpligter sig i overensstemmelse med de gældende regler i købeloven for internetsalg til at give køber 14 dages fortrydelsesret, regnet fra dato for modtagelse af købt lot. Returnering af købt lot sker for købers regning og risiko.

Købers ansvar mv.

Køber skal afregne direkte til sælger senest 5 dage efter købet, medmindre andet er aftalt med sælger.

Køber betaler ingen gebyrer for køb. Det er således ikke tilladt for sælger at opkræve et gebyr udover dækning af porto, kuvert og evt. ekstra omslag pr. salgslot med mindre, at et eventuelt merkøb resulterer i en højere portotakst.

Uenigheder i forbindelse med salg

Uenighed mellem køber og sælger om afvikling af en handel løses ved, at parterne gensidig annullerer handlen, jr. også de gældende regler i købeloven fsva. internetsalg. 

Det er altid muligt som bruger at blokere for en anden bruger via ”Blokerede brugere” på sin startside. 

Afregning fra køber skal ske direkte til sælger senest 5 dage efter købet, medmindre andet er aftalt med sælger. Sker dette ikke, kan sælger indberette køber til DFF Netsalg via ”Kontakt os”. Herefter vil køber blive blokeret for adgang til sin brugerkonto, indtil sagen er undersøgt.

Hvis en forsendelse mellem sælger og køber ikke kommer frem, er det en sag mellem distributør, sælger og køber.

Reklamation mht. beskrivelse af lot, mangler, defekter eller lottets ægthed vurderes ikke af DFF Netsalg, da dette alene er sælgerens ansvar, hvorvidt det er korrekt og retvisende. Der henvises til købelovens regler for internethandel om returret inden 14 dage efter modtagelse af lottet.

Såfremt sælger ved returnering af et købt lot ikke tilbagebetaler det af køberen indbetalte beløb for det pågældende lot, kan køber indberette sælger til DFF Netsalg via ”kontakt os”.  Hvis sælger, efter 7 dage fra henvendelse fra DFF Netsalg, ikke har gennemført tilbagebetaling, vil sælger blive blokeret for adgang til sin brugerkonto, indtil sælger har fremlagt dokumentation for tilbagebetaling af det af køberen indbetalte beløb.

Ved gentagne henvendelser fra samme bruger til DFF Netsalg med emner, som brugeren selv kan løse ved ovenstående vejledning, kan DFF Netsalg opkræve et gebyr på 250 Kr. pr. henvendelse. Beløbet går til driften af www.dff-netsalg.dk.

Ansvarsfraskrivelse mv.

DFF Netsalg forventer, at dialoger vedr. lots foregår uhindret og i en urban tone. Hvis sælger undlader at besvare mails afsendt via ”kontakt sælger”, tilrådes det at foretage fornyet henvendelse. I de situationer, hvor det f.eks. handler om beskrivelse af et lot, har dff-netsalg.dk ikke mulighed for at gå ind i dialogen. I de situationer, hvor henvendelsen handler om køb/salg af et lot, kan dff-netsalg.dk evt. kontaktes via ”kontakt os”.

DFF Netsalg er uden ansvar for, at handlen gennemføres mellem sælger og køber. DFF Netsalg yder ingen erstatning for mangler ved det solgte eller manglende betaling heraf. DFF Netsalg er endvidere ikke ansvarlig for eventuel bortkomst af salgsemner under forsendelse.

DFF har ret til, uden varsel og uden at fremlægge årsag, at fjerne salgslot og/eller eventuelt blokere en bruger.

Misbrug eller mistanke om misbrug af ens brugerkonto skal straks anmeldes til DFF Netsalg via ”kontakt os”, således at en nærmere undersøgelse kan igangsættes.

Mistanke om en ulovlig handling eller forsøg på en ulovlig handling vil blive politianmeldt.

Nedbrud på eller svigtende adgang til auktionsplatformen dff-netsalg.dk såvel som ødelæggelse/beskadigelse af brugerdata, der kan henføres til leverandør af programmel bag dff-netsalg.dk eller til hosting af dff-netsalg.dk, kan dff-netsalg.dk/Danmarks Filatelist Forbund ikke gøres ansvarlig for.

Udsættelse af budfrist

Auktioner udsættes 5 minutter, hvis der indkommer bud indenfor de sidste 5 minutter før auktionens slut. Dvs. hvis en auktion slutter kl. 08:00, og der kl. 07:57 indløber et bud, vil auktionen forlænges til kl. 08:02.

Denne praksis afspejler virkelighedens verden, hvor auktionarius også vil udsætte hammerslag, hvis der indkommer bud i sidste øjeblik. Med andre ord, vil brugere af dff-netsalg.dk altid have 5 minutter til at besvare et bud på en auktion.

Bannerreklamer

Annoncører

Mod betaling har annoncører adgang til at indrykke bannerreklamer på forsiden af dff-netsalg.dk. Kontrakt/aftale indgås med Danmarks Filatelist Forbund, Blokken 88, 3460 Birkerød.

Annoncører skal være momsregistreret og annoncens indhold skal være relateret til frimærker, postkort, mønter samt tilbehør eller relevant litteratur.

Bannerreklamer faktureres pr. stk. med 6 måneders mellemrum. En indgået aftale er fortløbende, men kan opsiges med 1 måneds varsel.

En bannerreklame kan uden beregning til enhver tid trækkes tilbage af annoncøren.

Nationale udstillinger

I forbindelse med nationale frimærkeudstillinger har den arrangerende klub uden beregning i op til 6 måneder inden udstillingen mulighed for at få en bannerreklame i venstre side (lodret), når det nævnes, at arrangementet sker i samarbejde med Danmarks Filatelist Forbund.

Det er et krav, at den udstillende klub tilsvarende på deres hjemmeside skal have en bannerreklame og/eller et link til dff-netsalg.dk. Bannerreklamen fås via "kontakt os" fra dff-netsalg.dk

Gebyr

Sælger betaler INTET gebyr for en standard oprettelse af salgsemner og INTET gebyr for solgte salgsemner. 

Der er gebyr ved tilkøb af "Auktions muligheder":

  • Fremhævede - Din auktion vises tilfældigt på forsiden Kr. 5
  • Fed titel - Tilføj en fed skrifttype til dit emne i søgeresultaterne Kr. 1
  • TILBUB-banner - Tilføj et banner til din auktion Kr. 5

Gebyret pålægges kun én gang - nemlig ved oprettelsen. Gebyret er indeholdt 25% moms.

Ved brug af funktionen "gensælg" pålægges ikke nyt gebyr. Ved brug af funktionen "Sælg lignende" pålægges gebyr, hvis der ved det tidligere lot var tilføjet profileringsgebyr, da der er tale om oprettelse af et nyt lot.

De til salg udbudte lot vises i en periode på op til 14 dage, hvorefter de tages af hjemmesiden uden yderligere varsel. Ved fornyet udbud (Gensalg) af samme salgslot betaler sælger stadig intet oprettelsesgebyr eller nyt gebyr for tilvalg af auktions muligheder.

DFF yder ingen refusion af - eller rabat på gebyrer. Dette gælder også, selv om emnerne ikke bliver solgt og/eller betalt. 

DFF opkræver gebyrer med op til 6 måneds interval og med betalingsfrist på 14 dage. DFF fakturerer kvartalsvis til de brugere, hvor saldoen for profilgebyr overstiger 50 kr. Brugere skal afvente faktura med betalingsoplysninger fra DFF. Ved manglende betaling blokeres sælgers brugerkonto, indtil det udestående beløb er betalt. 

Formidlingsleder

DFF’s bestyrelse udpeger en formidlingsleder.

Ved eventuel uenighed mellem køber og sælger om vilkår for en handels gennemførelse eller en brugers manglende efterlevelse af en indgået aftale, kan DFF’s formidlingsleder kontaktes. Gebyr for inddragelse af formidlingsleder er minimum 250 kr. pr. sag. Gebyret betales af den part, som indsender klagen.

Gebyret går direkte til DFF. DFF’s formidlingsleder træffer herefter endelig afgørelse om på hvilke vilkår, handlen skal gennemføres.

Uenighed om beskrivelse af lot, mangler, defekter eller lottets ægthed vurderes ikke af formidlingslederen, idet køber henvises til købelovens regler for internethandel om returret inden 14 dage efter modtagelse af lottet.

Såfremt sælger ved returnering af et købt lot, ikke tilbagebetaler det af køberen indbetalte beløb for det pågældende lot, kan køber skriftligt henvende sig til DFF Netsalg. DFF Netsalg kontakter da sælger for efterlevelse af købelovens for internethandel om returret. Hvis sælger efter 14 dage fra henvendelse fra DFF Netsalg ikke har gennemført tilbagebetaling, har DFF Netsalg mulighed for at blokere for sælgerens adgang til at sælge. Evt. genregistrering som sælger kan først ske efter dokumentation for tilbagebetaling af det af køberen indbetalte beløb.

Alle DFF Netsalg’s brugere skal være opmærksomme på, at siden administreres/supporteres af frivillige. Der er begrænsede ressourcer til rådighed; og brugerne skal derfor nøje overveje om en henvendelse har en karakter, der er afgørende for brugen af siden. 

Udmeldelse

Det er frivilligt at være medlem. Du kan altid uden gebyr få slettet din konto på DFF Netsalg.  Alle igangværende handler eller bud skal være afsluttet, før din konto kan blive lukket. 

Ved lukning af din konto bliver eventuelt skyldige gebyrer opgjort og indkrævet øjeblikkeligt.  

For at lukke din konto skal du henvende dig til dff-netsalg.dk, via "Kontakt os" Du kan altid igen registrere dig som bruger på DFF Netsalg.  

Fortrolighedspolitik

Der henvises til "cookies policy" (fortrolighedspolitik), hvor du klikker på "læs mere".

Danmarks Filatelist Forbund

Blokken 88

3460 Birkerød

E-mail: danfil@danfil.dk

DFF forbeholder sig retten til at ændre regler og vilkår uden varsel.

Regler og vilkår er revideret pr. 4. september 2021