Har du haft et 2-leddet brugernavn med et mellemrum, så kan mellemrummet være fjernet, da programmet ikke længere tillader mellemrum i brugernavn.

Støt vore annoncører - de støtter os. Klik på deres annonce.Alle sælgere opfordres til at tjekke, at de har fået opslået deres lots i de rigtige kategorier. I dag er mere end 20% af lottene placeret i de forkerte kategorier.

Om os

Indhold:       Om dff-netsalg.dk       Team Netsalg

Alle rettigheder forbeholdes Danmarks Filatelist Forbund

 

dff-netsalg.dk

en formidlingsplatform, der stilles gratis til rådighed af

Danmarks Filatelist Forbund

The Danish Philatelic Federation

Blokken 88 · 3460 Birkerød · Tlf. 27 24 60 30 · Giro 934 0106

danfil@danfil.dk · www.danfil.dk

  

Danmarks Filatelist Forbund (DFF) er et landsdækkende forbund, der samler landets frimærkeklubber og landsdækkende specialklubber. DFF blev dannet den 27. maj 1978, og har i dag 96 medlemsklubber og over 3.500 medlemmer.

DFF har egen hjemmeside www.danfil.dk. På hjemmesiden slås de aktuelle nyheder op, så frimærke- og postkortsamlere kan følge med. Her er også en kalender, hvor de kommende arrangementer nævnes. På den åbne del af hjemmesiden, som alle har adgang til, findes et væld af umiddelbart tilgængelige informationer. Hjemmesiden har også en medlemsdel, hvortil det kræves, at man er medlem af en klub tilsluttet DFF eller direkte medlem af DFF, for at have adgang. Her findes en mængde informationer for alle, der interesserer sig frimærker, postkort og posthistorie.

DFF har udover dff-netsalg.dk - en åben internetbaseret online markedsplads (formidlingsplatform) - mange aktiviteter bl.a. nationale og klubudstillinger med vores egne uddannede dommere, udgivelserne af Danmarks største frimærkeblad DFT/Dansk Filatelistisk Tidsskrift, netværk af foredragsholdere og et omfattende specialbibliotek med udlån inden for filateli/frimærker og postkort. DFF har en internetbutik newstamps.dk, hvor det er muligt at købe nye frimærker, kilovarer og filatelistisk litteratur. Gennem de klubber, der er tilsluttet DFF, kan opnås mange medlemsfordele.

Vi samarbejder med postvæsener, handlerforeninger, myndigheder og andre nordiske forbund samt deltager i det internationale samarbejde igennem FIP og FEPA.

Samler du på frimærker og/eller postkort, vil vi opfordre dig at overveje at melde dig ind i en frimærkeklub under DFF. Ved at klikke på www.danfil.dk finder du nemt vej til nærmeste frimærkeklub og derefter på linket "Klubberne" i øverste bjælke. Du kan også kontakte os på danfil@danfil.dk eller tlf.: 27 24 60 30 .

God fornøjelse.

Danmarks Filatelist Forbund

 

Om dff-netsalg.dk 

 

Mission (opgave)

dff-netsalg.dk er en net baseret online markedsplads (formidlingsplatform), der af Danmarks Filatelist Forbund er stillet gratis til rådighed for samlere af frimærker, postkort, posthistorisk materiale, litteratur, mønter og tilbehør.

 

Vision (vores mål for fremtiden)

dff-netsalg.dk er sikker, stabil, opdateret, brugervenlig, udvekslende og en billig net baseret online markedsplads (formidlingsplatform), som til stadighed udvikles, tilpasses og får nye brugere.

Den enkelte frimærke-, postkort- og/eller møntsamler følger de net baserede auktions- og formidlingsplatforme, som for vedkommende erfaringsmæssigt lever op til forventninger mht. udbudte salgsemner, kvalitet og pris. For at kunne begå sig på markedet må platformen være attraktiv for både sælger og køber.

 

Formål

  • At være blandt de net baserede online markedspladser (formidlingsplatforme), danske samlere af frimærker, postkort og posthistorisk materiale har med på deres observationsliste.
  • At give de uerfarne og erfarne samlere mulighed for at erhverve materiale til udbygning og supplement af deres samlinger.
  • At give samlerne af frimærker, postkort og posthistorisk materiale adgang til materiale, som kan være med til at skabe nye og flere samlinger af god kvalitet.
  • At give alle brugere af dff.netsalg.dk en mulighed for at købe
  • At give medlemmer i en klub tilsluttet DFF og medlemmer direkte hos DFF mulighed for at købe og sælge indbyrdes.
  • At give alle brugere adgang til en sikker og let gennemskuelig online markedsplads.

 

Team Netsalg

I det daglige er det en lille gruppe frivillige (administratorer og superbrugere), der står for drift, tilpasning og support af dff-netsalg.dk. Vi har valgt at benævne gruppen Team Netsalg for også at understrege, at vi har fælles mål med den opgave, vi har påtaget os over for DFF at løse.

 

Vi arbejder på, at 90% af henvendelserne til os er besvaret inden for 4 dage (Dog afhængig af ferieperioder).