Danmarks Filatelist Forbund

The Danish Philatelic Federation

Priorparken 860 2605 Brøndby Tlf.32 50 18 86 Giro 934 0106

    danfil@danfil.dk · http://www.danfil.dk

DFF frimærkesalg - Frimærker og postkort

DFF's vedtægter og politik.

DFF's medlemsformidlingssalg.

Alle medlemsoplysninger er fortrolige og videregives ikke til 3. part. Personoplysninger oplyses først ved kontakt mellem sælger og køber.

DFF's formål med medlemssalget:

At give alle medlemmer mulighed for at sælge og købe indbyrdes.

At give alle medlemmer en sikker og gennemskuelig handelsplads.

At udbrede kendskabet til filatelien.

DFF's vedtægter, uddrag:

Kapitel I - Formål:

§1.1

Danmarks Filatelist Forbund (DFF) er en sammenslutning af:

a. danske filatelistforeninger samt

b. danske foreninger med tilknytning til filatelien.

§1.2

DFF's formål er:

a. at virke for dansk filateli og udbrede kendskabet til og interessen for filatelien,

b. at virke koordinerende organ for medlemsforeningerne,

c. at varetage dansk filatelis interesser overfor postvæsener, myndigheder, samarbejdspartnere og i øvrigt på enhver måde,

d. at repræsentere dansk filateli i det internationale samarbejde bl.a. gennem tilslutning til Fédération Internationale de Philatélie (FIP) og Federation of European Philatelic Associations (FEPA) samt at varetage dansk filatelis interesser udenlands,

e. at organisere filatelistiske aktiviteter herunder udvikle nye filatelistikse aktiviteter og igangsætte disse selv eller sammen med medlemsklubber.

Resten af DFF's vedtægter kan læses på www.danfil.dk

 

 

 

4/23/2018 11:33:23 AM  Kontakt  |   Betingelser  |   Fortrolighedspolitik  |   Om os  |   Gebyrer
Copyright © 2018 DFF Auktion. Alle rettigheder reserveret. Ingen del af denne hjemmeside må gengives på nogen måde, eller på nogen måde uden skriftlig tilladelse af DFF Auktion.

Powered By RainWorx Software